Choď na obsah Choď na menu
 


Materská škola je umiestnená v účelovej budove. Je to  prízemná budova, spojená s poschodovou budovou obecného úradu /OcÚ/.  Priestory materskej školy tvorí vstupná chodba, šatňa, učiteľská miestnosť, riaditeľňa, kuchyňa, 2 WC pre deti a 1 sociálne zariadenie pre zamestnancov. Budova má 1 hlavný vchod, 1 zadný východ cez kotolňu a únikový východ cez budovu OcÚ. Areál MŠ je oproti a za budovou materskej školy. Súčasťou školskej záhrady je zeleň, ktorá vytvára podmienky pre zdravie podporujúcu klímu. Vybavenie školskej záhrady tvorí pieskovisko a detské zariadenie pre rozvoj psychomotorických kompetencií, ktoré zodpovedajú  technickej a bezpečnostnej norme. Materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie (ISCED 0) deťom predškolského veku. Poskytuje  celodennú výchovu a vzdelávanie  deťom  od 3 do 6 rokov, deťom  s odloženou školskou dochádzkou a dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.   Pokiaľ to kapacita materskej školy v školskom roku dovoľuje, do materskej školy môžu byť  na predprimárne vzdelávanie prijaté aj deti mladšie ako trojročné.  Materská škola podľa záujmu zákonných zástupcov detí /rodičov/ (ďalej len zákonný zástupca) poskytuje  možnosť poldennej výchovy a vzdelávania (predprimárne vzdelávanie) spravidla v dopoludňajších hodinách. Výchova a vzdelávanie  v materskej škole sa uskutočňuje podľa Školského vzdelávacieho programu „Zdravé žabky zo Závadky“, ktorý je vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie ISCED 0. Školský vzdelávací program je záväzný pedagogický dokument, podľa ktorého sa v materskej škole realizuje edukácia detí.  Školský vzdelávací program je zákonným zástupcom  detí   dostupný prostredníctvom pedagogických zamestnancov materskej školy. Zákonní zástupcovia detí sú so školským vzdelávacím programom oboznámení na triednych stretnutiach rodičov detí.

 
 

 

Posledné fotografie


Kontakt

Archív

Kalendár
<< jún / 2021 >>

Štatistiky

Online: 2
Celkom: 46924
Mesiac: 941
Deň: 89